Bartók

Bartók      hir.ma

Bartók hir.ma

     "Kell, hogy minden ember, midőn férfiúvá fejlődött, megállapítsa, minő ideális cél érdekében akar küzdeni, hogy e szerint alakítsa egész munkálkodásának, minden cselekedetének mineműségét. Én részemről egész életemben minden téren, mindenkor és minden módon egy célt fogok szolgálni: a magyar nemzet és a magyar haza javát." (Bartók levele édesanyjának, 1903. szept. 8.)

Írások listája:

Kocsis Zoltán
Zenetár \ Bartók \

Bartók: Három etűd (Kocsis Zoltán)

"Az alapállás egyértelmű: a szerző szándékaival való legteljesebb azonosulás, ami nem valamiféle bénító alázat, hanem éppen ellenkezőleg, a teremtő szabadság érvényesítése révén éri el célját." (Kocsis Zoltán) …tovább

Ferenczy Béni: Bartók jelesnapok.oszk.hu
Zenetár \ Bartók \

Bartók: Medvetánc

Az 1908-ban komponált Tíz könnyű zongoradarab c. sorozatból való a Medvetánc, amely a kanásztáncok ritmikáját eleveníti fel. …tovább

Márffy Ödön: Egisto Tango, virágjuditgaleria.hu
Zenetár \ Bartók \

Bartók: A fából faragott királyfi

"Csak néztük, néztük meghökkenten / ahogy a suta báb éledt / vartyogó, puffogó ütemre. Döbbenten néztem ingó, bamba / alakját és a csetlő, botló, csukladozó merev fatáncot." A kép: Márffy Ödön: Egisto Tango, virágjuditgaleria.hu …tovább

Bartók Erdélyben www.mediaklikk.hu
Zenetár \ Bartók \

Bartók: Magyar képek

"Meggyőződésem szerint igazi, ún. szűkebb értelemben vett népi dallamaink mindegyike valóságos mintaképe a legmagasabb rendű művészi tökéletességnek." (Bartók, 1928) …tovább

Pásztory Ditta és Bartók Béla, www.holmi.org
Zenetár \ Bartók \

Bartók: Concerto

"A zenekari Concerto tulajdonképpen öttételes szimfónia, de a barokk 'concerto'-műfaj elnevezését viseli álnévként, mint sok más társa Bartók életművében és a korszak egész zeneirodalmában." (Ufalussy József) …tovább