Juhász Ferenc

Juhász Ferenc, www.nimrod-mohacs.hu

Juhász Ferenc, www.nimrod-mohacs.hu

   
     Juhász Ferenc (1928-2015) a népies realizmus jegyében kezdte a pályát, majd nagyszabású szemléleti-poétikai fordulatot hajtott végre Nagy Lászlóval együtt. Az eredmény a látomásos-szimbolikus-mítoszi verstípus és költészet. (Vasy Géza)

Halálakor!

Írások listája:

Juhász és Nagy, www.pim.hu
Irodalom \ Magyar versek \ Juhász Ferenc \

Juhász Ferenc: Rezi bordal

"A Rezi bordal (1952) visszanyúl egészen a műfaj antik örökségéig, s világszemléletét a sztoikus rezignáció, az elégikusság hatja át. (Nem is jelenhetett meg, csak 1954-ben.) (sulinet) …tovább