Márai

Márai Sándor      cultura.hu

Márai Sándor cultura.hu

    
"Márai Sándor Kassán született, tősgyökeres polgári családból, melynek hagyományai, életvitele és szokásai élete végéig meghatározták gondolkodásmódját. A polgári értékek elkötelezett híve volt, s a polgár szerepében, jövőjében akkor is makacsul hitt, amikor egyes társadalombölcselők a hanyatlásról írtak. (Rónay László)

Írások listája:

Tihanyi Lajos portréja Márairól (1924) hu.wikipedia.org
Irodalom \ Magyar írókról, költőkről \ Márai \

Márai: Egy polgár vallomásai

"... az a század, amelyben születtem, valamikor az értelem diadalát hirdette. S utolsó pillanatig, amíg a betűt leírnom engedik, tanúskodni akarok erről: hogy volt egy kor és élt néhány nemzedék, amely az értelem diadalát hirdette az ösztönök felett, s hitt a szellem ellenálló erejében, amely fékezni tudja a csorda halálvágyát." (Márai) …tovább

Márai Sándor írógépe Kassán hu.wikipedia.org
Irodalom \ Magyar írókról, költőkről \ Márai \

Márai: Halotti beszéd

"Látjátok feleim, szem'tekkel, mik vagyunk: / Por és hamu vagyunk." (Márai) …tovább

Th. Mann és Márai erettsegifel.hu
Irodalom \ Magyar írókról, költőkről \ Márai \

Márai "új könyve": Hallgatni akartam

„Meg kellett tudnom egy napon, hogy ebben a forradalmi világban éppen nekem, a megvetett polgárnak ’szerepem’ van" (Márai) …tovább