Lukács evangéliuma, 1. rész

Lukács a Szent István bazilikából szoborlap.hu

Lukács a Szent István bazilikából szoborlap.hu

   Ki volt Lukács, a sorrendben a harmadik evangélium és az Apostolok cselekedeteinek szerzője? Pál a Kolosséiakhoz írott levélben említi nevét: „Köszönt titeket Lukács, a szeretett orvos…” (4, 14) A második Timóteushoz írott levélben pedig ez áll: „Egyedül Lukács van velem.” (4, 11) Lukács Teofilusnak szóló Ajánlásában leírja, hogy műve megírásában szemtanúk és az ige szolgáinak beszámolóira hagyatkozik, de maga is mindennek utána járt.

     Ez az evangélium is Keresztelő Jánossal kezdődik. De míg Márk nem részletezi a jeles férfiú történetét, addig Lukács kiszínezi, megkomponálja már a világra jövetelét is: a kételkedő Zakariás elnémul, majd csak a gyermeke (János) megszületésekor szólal meg újra.

Gábriel angyal ad hírt először Jézus „készülődéséről” is, legjobban Mária csodálkozik. Fel is kerekedik, elment a hegyvidékre, hogy meglátogassa rokonát, a Jánossal viselős Erzsébetet, aki így köszönti:

 Áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse!

(Lk, 1, 42)

 Mária viszont már az Úrhoz intézi énekét:

 Magasztalja lelkem az Urat,
és az én lelkem ujjong
Istenben, az én Üdvözítőmben…

(Lk, 1, 46-47)

     A 2. fejezet Jézus születését írja le. József jegyesével, Máriával együtt összeírásra a galileai Názáretből a júdeai Betlehembe ment, Dávid városába. Jászolba tették az újszülöttet, s jellemző az is, hogy a pásztorok tudták meg először a jó hírt. Majd Jeruzsálemben bemutatták az Úrnak. Simeon és Anna tanúságot tesznek: valóban a megváltó született meg. (Az Ómagyar Mária-siralomban: „Ó igoz Simeonnak / Bezzeg szovo ére;”)

     Már tizenkét évesen „a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallgatta, csodálkozott értelmén és feleletein.” (Lk, 2, 46-47)

Kovács Margit: Mária és Erzsébet

Kovács Margit: Mária és Erzsébet

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.