János evangéliuma 2

     Már megismertük a legfőbb téziseket: az Ige testté lett, valamint azt, hogy Istent nem látta senki, csupán egyszülött fiát, aki az Atya kebelében van.
     Ebben az evangéliumban nem olvashatunk a megszülető, majd felcseperedő kis Jézusról. Mindjárt Keresztelő János lép elénk. Az ő bizonyságtételével folytatódik az Írás: „Íme, az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét.” A bárány utal az Ézsaiás könyvében (52,13-53,12) megjelenő Isten szolgájára, aki szenvedett azért, hogy „nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” Továbbá gondolnunk kell a húsvéti bárányra is, melynek „vérével megkenték az ajtófélfát, hogy az egyiptomiak elsőszülöttjére lesújtó Úr a zsidók házait megkímélje.” (Katolikus Lexikon)

Isten báránya         bibliakor.network.hu

Isten báránya bibliakor.network.hu

     Jézus és a bárány összekapcsolása először Az apostolok cselekedeteiben történik meg, amikor Fülöp így tanítja az egyiptomi kincstárnokot, aki éppen (!) Ézsaiást olvasta: „Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földről.” (ApCsel, 8,33)

     Érdemes kitérni a katolikus egyház liturgiájára is. A mise felépítése a következő: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus és az Agnus Dei (Isten báránya) A Sanctushoz kapcsolódik a Benedictus, az Agnus Deihez pedig a Dona nobis pacem (Adj nekünk békét).

     Keresztelő János két megnyilatkozása kiegészíti, kiteljesíti egymást. Először – még Jézus nélkül – vall róla: „Én a kiáltó hang vagyok a pusztában…” Majd másnap saját szemével pillantja meg Jézust, Isten bárányát, s látja, amint a Lélek Jézusra száll, s aki majd nem vízzel, de Szentlélekkel fog keresztelni.

     Hallgassuk meg Beethoven Missa solemniséből az Agnus Deit!

     Persze az irodalomban is gyakran felbukkan a motívum. legutóbbi olvasmányaimból: Nádas Péter Bárány címmel írt egy elbeszélést (1966). Egy másikban (Minotaurus, 1970) az egyik szereplő így imádkozik: "És vezéreld útjukon a hazatérőket, akik csöngetnek, s adj erőt, hogy én szeretettel fogadhassam a megtért bárányokat. Isten báránya, könyörülj rajtam!"

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.