János evangéliuma

János evangélista         www.magyarkurir.hu

János evangélista www.magyarkurir.hu

    
Az Újtestamentum kánonjának a negyedik helyén álló könyv, a negyedik evangélium.

Írások listája:

János evangélista Westfáliai mester, 1260 de.wikipedia.org
Biblia \ Újtestamentum \ Evangéliumok \ János evangéliuma \

János evangéliuma 1

"Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt." (Jn. 1,18) …tovább

Keresztelő Szent János www.magyarkurir.hu
Biblia \ Újtestamentum \ Evangéliumok \ János evangéliuma \

János evangéliuma 2

Keresztelő János bizonyságtételével folytatódik az Írás: „Íme, az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét.” …tovább

Dieric Bouts: Ecce Agnus Dei hu.wikipedia.org
Biblia \ Újtestamentum \ Evangéliumok \ János evangéliuma \

János evangéliuma 3

Jézus megnevezései: Isten Báránya, Messiás, Isten fia, Izráel királya, Emberfia. Megszólítása: Rabbi, s hogy a nem zsidók is értsék, az evangélista lefordítja: Mester. …tovább

Jézus és Keresztelő János a Hagia Szophiában
Biblia \ Újtestamentum \ Evangéliumok \ János evangéliuma \

János evangéliuma 6

"És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie..." (Jn, 3,14) …tovább