Bűnök

A testvérgyilkosság      biblia.hu

A testvérgyilkosság biblia.hu

    
Váli Dezső
gondolata: „ha bűnt látsz a másikban, keresd magadban a párját, biztosan megtalálod.” (deske.hu)

Írások listája:

Heribert Niederschlag hno-forum-info.de
Biblia \ Újtestamentum \ Bűnök \

A kevélységről

Egy vatikáni konferencián a következőképpen állították össze a 21. század bűneinek listáját: droghasználat, környezetszennyezés, génmanipuláció, klónozás, szociális igazságtalanság, gazdasági igazságtalanság. Van kiút? …tovább

Szent Ferenc prédikál fvr.hu fvr.hu
Biblia \ Újtestamentum \ Bűnök \

A fösvénységről / kapzsiságról

„Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és a prófétákat mind Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan." (Lukács) …tovább

Bosch: A szénásszekér artcyclopedia.com
Biblia \ Újtestamentum \ Bűnök \

A bujaságról

A baloldali képen A szénásszekér c. Bosch-kép. Alapja egy flamand mondás: „A világ szénaboglya; mindenki annyit vesz magának belőle, amennyit kaphat.” Huberti az önző, egoista magatartást bűnnek tartja: ha valaki csupán ebben leli örömét, tekintet nélkül partnerére. A középkorban maga a szexualitás volt bűn. …tovább

Kain és Ábel biblia.hu
Biblia \ Újtestamentum \ Bűnök \

Az irigységről

Heribert Niederschlag beszél erről az elkerülendő bűnről. Először Káin és Ábel történetét említi, majd Józsefét. …tovább

buvarok.network.hu
Biblia \ Újtestamentum \ Bűnök \

A haragról

A haragból – indokolt esetben – nem árt egy pici. Annak van pozitív hatása, kezdi Heribert Niederschlag előadását. …tovább

hirextra.hu
Biblia \ Újtestamentum \ Bűnök \

A torkosságról

Trimalchio nagy edényben bort kevertetett, s valamennyi szolgának, akik lábunk felől ültek, egy ital bort adatott, de megtoldotta ezzel a kikötéssel: - Ha valamelyik nem akarná elfogadni, loccsantsd a fejére. Elég volt a komolyságból, most jöhet a vígabbja! …tovább

www.cserilajos.hu
Biblia \ Újtestamentum \ Bűnök \

A restségről

Az utóbbi kétszáz évben a technika fejlődése határozta meg életritmusunkat. Mindent azonnal, most, itt, minél nagyobb mennyiségben birtokolni. …tovább

Dürer: Ádám és Éva www.statenvertalig.net
Biblia \ Újtestamentum \ Bűnök \

Utóirat a bűnökhöz

"Gyónás után hazatérünk, s kínos és aggályos figyelemmel kerüljük a bűnre csábító alkalmakat, nehogy a reggeli áldozásig beszennyezzük frissen mosott lelkünket. Ez a vállalkozás meglehetősen reménytelen." (Márai) …tovább