Az apostolok cselekedetei 1

1-8-ig

1.

     Az Újszövetségnek ez a része Jézus mennybemenetelével kezdődik. A tanítványok az Olajfák hegyéről (itt van a Getszemáné kert, ahol Jézust elfogták) hazatérnek Jeruzsálembe.

     A Szentlélek betölt mindenkit pünkösd napján, a sok országból idesereglett zsidó a maga nyelvén érti a szót.

     Péter beszédet tart. Érezhetően arra törekszik, Dávidra, Ábrahámra hivatkozva, hogy bebizonyítsa, Jézus a már régóta beharangozott próféta. Vagyis összeköti a zsidóságot Jézus alakjával, tanításaival:

     „Atyámfiai, férfiak! Nyíltan megmondom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették, sírja is nálunk van mindmáig. De próféta volt és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára; ezért előretekintve, a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak világában, és teste nem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel Isten, aminek valamennyien tanúi vagyunk.” (ApCsel, 2, 29)

     Megszületik az első gyülekezet. Jelekre és csodákra van szükség. Gyógyításra! Holtak feltámasztására!

     Szép a ragaszkodás a hitükhöz: „… mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel, 4, 20) Elfogják Pétert és Jánost, de kénytelenek szabadon bocsátani őket.

Péter apostol      ujexodus.hu

Péter apostol                           ujexodus.hu

     Megjelenik Barnabás, nevének jelentése: a Vigasztalás fia. Testvéri közösséggé, vagyonközösséggé váltak. Akik vétenek ez ellen, mint Anániás és Szafira, meghalnak.

     Újra bebörtönzik őket, de az Úr angyala meghozza a szabadulást. Jelek és csodák! A nagytanácsban csupán Gamáliél figyelmeztet: Isten ellen ne harcoljatok.

     István is nagy hatású szónok. Arca olyan, mint egy angyalé. Amikor a nagytanács elé vitték, elmondta a zsidó nép történetét Ábrahámtól kezdve… Itt is felfedezhető az a törekvés, hogy rámutasson, Jézus és az ő tanítása nem idegen a zsidóságtól, hanem annak egyenes folytatása, sőt betetőzése. Megragadó a „Magasságosról” való prófétai látomás: „A menny az én királyi székem, a föld pedig lábam zsámolya”. (ApCsel, 7, 49) Végül:

     „Amikor ezeket hallották, háborogtak szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt: ’Íme, látom az eget megnyílva, és az Emberfiát, amint Isten jobbja felől áll.’ Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak.”

     Saul (Pál) is egyetértett a kivégzéssel. Üldözni kezdte a jeruzsálemi gyülekezetet. Később, mint tudjuk, Saul (Pál) is Isten kiválasztott eszközévé lett, hogy nevét „a népek és a királyok elé vigye, és Izrael fiai elé is.” (ApCsel, 9, 15)

2.

     Az apostolok cselekedeteinek azt a címet adnám: jelek és csodák. A hívő embernek szüksége van bizonyítékokra, csodákra. Erről szól a Bibliának ez a része: Jézus menybemenetelétől Tábita feltámasztásáig. A másik: meggyőzni a zsidókat, hogy Jézus betetőzi azt a folyamatot, mely Ábrahámtól kezdve Isten és a kiválasztott nép között végbement.

     Az első vértanú István. Nagyívű beszédet tartott a nagytanács előtt, melyben hitével, műveltségével, látomásos erejével szállt szembe ellenfeleivel. Megkövezték. Tiszta emberségét, bukását Ghirlandaio képe ábrázolja legjobban. (Szépművészeti Múzeum)

Ghirlandaio:  Szt. István

Ghirlandaio:               Szt. István

                                                       (2012. március)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.