Az apostolok cselekedetei 5

     20-22

     Pál útjai alig követhetőek. Ha társa vagy szolgája lettem volna, sok sarum elkopott volna. Macedónián át Görögországba, majd Tróászba vitt az útja. A fáradhatatlan szónokra figyelni sem tudott mindenki. Tróászban a harmadik emeleti ablakban elaludt egy Eutikhosz nevű ifjú, s kiesett az utcára. Mindenki halottnak vélte, csupán Pál bízott Istenben: "...lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta. 'Ne zajongjatok, mert a lelke benne van.' "  És a fiút élve hozták fel.
     Jézus a mintakép, s rá emlékeztet az is, hogy Pál Jeruzsálembe készülődik, s pünkösd napjára szeretne ott lenni. Milétoszban búcsúzott el efezuszi híveitől. Mint mondja, nem törődik azzal, mi vár rá a fővárosban: "És most íme, én a Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy mi ér ott engem, nem tudom; csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem se drága, csakhogy elvégezhessem pályafutásomat és azt a szolgálatot , amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki." (20, 22-25)
     Nem ér tehát meglepetésként, hogy Pál Jeruzsálembe érkezésekor a nép "összecsődül" körülötte. A helyőrség ezredese menti meg életét. Sőt, meg is engedi, hogy beszédet mondjon. Ennek az a lényege, hogy a damaszkuszi út változtatta meg az életét. Korábban István vértanú halálát is helyeselte. A hallgatóság erre még jobban feldühödött: "Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie!" (22,22)
     Az ezredes korbácsolással akarja vallatni, de Pál csöndesen megkérdezi: "Szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnotok?" A fő-fő katona megijedt, másnap levetette bilincseit, majd a nagytanács elé állította: beszéljen.

Jeruzsálem       wikipedia commons

Jeruzsálem                     wikipedia commons

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.