Az apostolok cselekedetei 4

18-19

Korinthus       nepekbarkaja.shp.hu

Korinthus nepekbarkaja.shp.hu

     Pál Athénból Korinthusba ment, ahol egy Akvila nevű pontuszi zsidó és a felesége lakott. Itt dolgozott Pál mint sátorkészítő mester. (Kitanulta ezt a szakmát!) Érdekes, hogy Jézus ács fia volt. Mindkét foglalkozás az építéssel kapcsolatos. Azonban a sátor - számomra - Pál vándorlásának jelképe.    
     Szombatonként persze hirdette az igét. Később minden idejét ennek szentelte, "és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus." (18, 5) A Krisztus, mely görög szó, tulajdonképpen fölkentet jelent. A hívők benne látták a Fölkentet, a Messiást.
     Amikor szidalmazták, "lerázta ruhájáról a port" , mely heves elutasítást jelent, majd"azt mondta nékik: Véretek a fejetekre szálljon vissza: Én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz vezet." (18,6) Azaz viseljétek a felelősséget tetteitekért.
     Már az előző részben is idéztem olyan mondatokat, melyben elhangzik a zsidó megnevezés. Nincs  pejoratív éle ezeknek a kijelentéseknek.  Csupán azt jelzi, milyen közegben mozog Pál, aki maga is zsidó volt, sőt, ha sejtésem nem csal, Jézus is ebből a népből való.
     Pál tehát a pogányok térítésére vállalkozik. De ekkor is akadályba ütközik: a zsidók a törvényszék elé idézik, de Gallió, a római helytartó, nem óhajtott beleavatkozni a hitvitákba. Kiutasította őket a törvényszék elől.
     Ezután következik Pál harmadik missziós útja. Efezusban találkozik egy Apollós nevű, alexandriai zsidóval, aki bár jártas volt az Írásokban, csak János keresztségét ismerte. Most a fejezet végén újra felbukkan Akvila és felesége, akik megmagyarázzák neki az "Isten útját". Ettől kezdve ő is hirdeti: "Jézus a Krisztus."
     Efezusban Pál is találkozik János híveivel, de felvilágosítja őket, hogy János azt mondta a népnek: "abban higgyetek, aki utána jön, azaz Jézusban." (19,4)
     De csodákat is tett Pál Isten segítségével. Betegeket gyógyított, kiűzte a gonosz lelkeket. Utánozni nehéz: a hamis ördögűzőket a gonosz lélek felismeri, és úgy megijeszti őket, hogy meztelenül és sebesülten rohannak ki a házból.
      Pál kiemelkedő jelentőségét az is mutatja, hogy Efezusban a ötvösök indították el a zavargást. Féltek az új hittől, hisz el fogják veszíteni a munkájukat: nem kellenek már a kis Artemisz-templomocskák. Eddig Efezus városa volt az őrzője Artemisz templomának és képmásának! Itt a város jegyzője csendesítette le a sokaságot, s a törvényes eljáráshoz utalta őket. 

Efezus        nepekbarkaja.shp.hu

Efezus                          nepekbarkaja.shp.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.