Apostolok cselekedetei 2

9-14

     A 8. fejezet az egyiptomi kincstárnok megtérésével zárul. Előtte Saul ügybuzgalmáról esik szó: „Saul pedig zaklatta az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vette őket.” (8.3)     
     A 9. fejezetben már Saul a főszereplő. Szinte látjuk, amikor ”fenyegetéstől és öldökléstől” lihegve indul Damaszkuszba, hogy az Úr híveit megkötözve vitesse Jeruzsálembe. Ezen az úton következik be „pálfordulása”: „… amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: ’Saul, Saul, miért üldözöl engem?’ Ő pedig megkérdezte: ’Ki vagy, Uram?’ Az így válaszolt: ’Én vagyok az a Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned.’ (…) Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott, nem evett, és nem ivott.” (9.3)

Luca Giordano (1634-1706) St. Paul

Luca Giordano (1634-1706):    St. Paul

     Nemrég szokás volt emlegetni a damaszkuszi utat. A rendszerváltozás után sokan csupán alkalmazkodtak az újhoz, sodródtak. (Mi mást tehettek volna?) Saul azonban az Úr kiválasztott embere, üldözőből üldözött lett!

     Eközben Péter Liddában hirdette az igét, Joppéban feltámasztotta Tábitát, akit az asszonyok már megmostak, kiterítettek, de Péter szavára kinyitotta a szemét és felkelt. Péter látomása, mely szerint az égből egy lepedő száll le a föld sokféle állatával, azt sugallja, minthogy egyik sem tisztátalan: „… nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte az, aki féli őt, és igazságot cselekszik.” (10. 34-35) Ezért prédikált az itáliai Kornéliusz házában.

     Sok izgalmas csoda történik hőseinkkel. Péter kiszabadul Heródes börtönéből, akit halállal büntet az Úr. Barnabás és Pál, ez a keresztény Odüsszeusz Ciprus szigetére utazik. Itt mondja először a Biblia: „Saul, akit Pálnak is neveznek…” A névváltoztatás pecsételi meg véglegesen a belső átalakulást.

     Pál meglehetősen harcos alkatát jellemzi a következő kis közjáték. Amikor Elimás, a varázsló szembeszáll vele, Pál, igaz, megtelve Szentlélekkel: „erősen ránézett, és így szólt: ’Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfia, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait?”

     Pál nagy beszédet tart az antiókhiai zsinagógában, olyan sikereset, hogy az Úr igéje elterjedt az egész tartományban. „De a zsidók felizgatták ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen , és kiűzték őket határukból.” (13.50)

     Ikóniumban is sikeresek voltak, ezért akarták őket megkövezni. Lisztrában görög isteneknek nézték őket. Barnabásban Zeuszt vélték fölfedezni, Pálban Hermészt látták. Már majdnem áldozatot mutattak be nekik, amikor ők így kiáltottak fel: „Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van.” Nem csoda, hogy Pált megkövezték. Úgy látszik száraz, köves föld volt arrafelé. Kis híján belehalt. Másnap úgy látták jónak, hogy másik városba mennek.

Szent Pál  székesegyház      www.utikalauz.hu

Szent Pál székesegyház, London            www.utikalauz.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.